راهنمای نصب دتکتور دودی سنس

 

بعد از اینکه نکات مربوط به محل نصب قطعات سیستم اعلام حریق از قبیل ۱.تعیین ناحیه یا زون آشکارسازی حریق ۲- نصب شستی ها و همچنین محل نصب دتکتورهای مختلف را شرح دادیم در این مقاله به سراغ طریقه نقشه نصب دتکتور اعلام حریق سنس میرویم .

شکل ۱ – قسمت های اصلی دتکتور سنس را نشان میدهد.

 

شکل ۱ قسمت های اصلی دتکتور سنس

نقشه نصب دتکتور اعلام حریق سنس

 

شکل ۲ – برای نصب ایتدا بدنه اصلی دتکتور را در جهت خلاف عقربه های ساعت به آرامی بپیچانید تا بدنه  دتکتور از پایه جدا شود.

 

(شکل ۲) نقشه نصب دتکتور اعلام حریق سنس

برای نصب ایتدا بدنه اصلی دتکتور را در جهت خلاف عقربه های ساعت به آرامی بپیچانید تا بدنه  دتکتور از پایه جدا شود

 

نصب پایه دتکتور

۱)ابتدا پایه را روی سقف به وسیله دو پیچ محکم کنید.

۲)پیچ های اتصالات را در جهت خلاف عقربه های ساعت باز کنید تا نگهدارنده های کابل به میزان کافی فاصله بیابند.

۳)سر سیم را لخت کنید. و به وسیله سرسیم مناسب و یا لحیم روی قسمت لخت را بپوشانی.د

۴)سرسیم ها را زیر نگهدارنده کابل قرار دهید و پیچ ها را در جهت عقربه های ساعت محکم نمایید. (شکل۴)

 

نصب پایه دتکتور - نقشه نصب دتکتور اعلام حریق سنس

۱)ابتدا پایه را روی سقف به وسیله دو پیچ محکم کنید. ۲)پیچ های اتصالات را در جهت خلاف عقربه های ساعت باز کنید تا نگهدارنده های کابل به میزان کافی فاصله بیابند. ۳)سر سیم را لخت کنید. و به وسیله سرسیم مناسب و یا لحیم روی قسمت لخت را بپوشانید ۴)سرسیم ها را زیر نگهدارنده کابل قرار دهید و پیچ ها را در جهت عقربه های ساعت محکم نمایید.

نصب قسمت فوقانی

به منظور نصب بدنه( قسمت فوقانی) همانطور که در شکل ۵ مشاهده میشود، آنرا به گونه ای مقابل پایه قرار دهید که خط کوچک راهنمای روی پایه با خط راهنمای روی بدنه درست در مقابل هم قرار گیرند و سپس بدنه را به پایه بچسبانید و در جهت عقربه های ساعت بپیچانید تا چفت شود.

توجه: بدنه دتکتور را زمانی نصب کنید که محیط از آلودگی ها مانند گرد و خاک تمیز شده باشد.

 

 شکل ۵ نصب بدنه( قسمت فوقانی)

نقشه نصب دتکتور اعلام حریق سنس

 

 

شکل۶ نحوه سیم بندی دتکتورها را نشان می دهد.

 

شکل۶ نحوه سیم بندی دتکتورها

نقشه نصب دتکتور اعلام حریق سنس

نکاتی درباره نقشه نصب دتکتور اعلام حریق سنس

این مسئله آن چنان سخت و پیچیده نیست اما لازم است که قبل از نصب کردن آن یک سری نکات ضروری را رعایت کنید. با رعایت این نکات در آینده و به مرور زمان با مشکل روبه‌رو نمی‌شوید.

  • در هنگام نصب دتکتورهای این سیستم‌ها لازم است که با تجهیزات گازی موجود یک سری فاصله رعایت شود.
  • در واقع اگر فاصله عمودی باشد بایستی ۲ الی ۳ متر را رعایت کرد. اما اگر فاصله به صورت افقی باشد لازم است که ۱ الی ۳ متر آن را رعایت کرد.
  • لازم است که دتکتورها را روی دیوار نصب کنید. اما اگر اجبارا آن را روی دیوار نصب کردید نباید فاصله آن از سقف تا ۱۵ متری بیشتر شود.
  • در وهله اول بایستی پایه‌های دتکتور را به راحتی به بدنه اصلی دتکتور بپیچید. به صورتی که در خلاف جهت عقربه‌های ساعت باز شود.
  • توجه کنید در صورت وجود مانع همچون کمد برای سنس کردن دتکتور موجود باشد، بایستی دتکتور دوم را طرف دیگر مانع نصب کنید. تا اشکالی در عملکرد دتکتور ایجاد نشود. در این صورت به خوبی راهرو و یا اتاق را تحت نظر داشته باشد.