26 محصول
مرتب‌سازی:

دستگاه حضور غیاب

دستگاه حضور و غیاب

دستگاه حضور و غیاب که به آن دستگاه کنترل تردد نیز گفته میشود ، یک وسیله الکترونیکی است که به شما

کارفرمایان عزیز کمک میکند تا ساعت دقیق ورود و خروج پرسنل خود را کنترل کنید. تا با توجه به کارکرد هر

یک از پرسنل بتوانید حقوق و دستمزد پرداخت کنند.

خرید دستگاه حضور و غیاب برای شما کارفرمایان عزیز صرفه اقتصادی زیادی دارد زیرا  این سیستم با کنترل

دقیق ورود و خروج درصد خطای محاسبات حقوق در پایان ماه را به صفر رسانده و با توجه به میزان کارکرد

پرسنل مدیران می توانند آمار کاملی از مدت زمان کسر کار یا اضافه کار پرسنل خود را داشته باشند.

انواع دستگاه حضور و غیاب از نظر شناسایی

دستگاه های حضور و غیاب به طورکلی به یکی از سه روش زیر شناسایی را انجام میدهند.

1. دستگاه حضور غیاب کارتی

به هریک از افراد پرسنل یک کارت داده میشود که ک کارت حاوی کد یکتا و از نوع بارکدی، مغناطیسی و Rf Id داده می شود تا از طریق اتصال و یا نزدیک کردن این کارت به دستگاه، تردد خود را ثبت کنند.

2. دستگاه حضورغیاب رمزی

به هر یک از پرسنل یک رمز به خصوص داده میشود تا با وارد کردن این رمز تردد خود را ثبت کند.

3. دستگاه حضور و غیاب اثر انگشتی

ثبت تردد در این نوع دستگاه بوسیله ثبت اثرانگشت شخص صورت می گیرد.

4. دستگاه حضور و غیاب با تشخیص چهره

دستگاه هایی که در این دسته جای میگیرند مشابه دستگاه ثبت اثر انگشت هستند با این تفاوت که در این دسته شناسایی از طریق چهره افراد صورت میگیرد.

5. دستگاه های حضورو غیاب ترکیبی

  • این دسته شامل موارد زیر است
  • دستگاه حضور و غیاب دوربین دار
  • دستگاه حضور و غیاب دو کارتی
  • دستگاه حضور و غیاب کارتی- رمزی
  • دستگاه حضور و غیاب کارتی – اثرانگشتی
  • دستگاه حضور و غیاب رمزی – اثرانگشتی
  • دستگاه حضور و غیاب کارتی – تشخیص چھره
  • دستگاه حضور و غیاب رمزی – تشخیص چھره

جهت اطمینان از قیمت ها لطفا قبل از خرید استعلام بگیرید. ۰۹۳۶۴۰۷۱۴۱۴

09033696619