راهنمای نصب و کاتالوگ دزدگیر اماکن فورنت مدل B400

در این مقاله قصد دارم کاتالوگ نحوه راه اندازی و نکاتی که در حین نصب و همچنین بعد از نصب و برای استفاده کاربر از دستگاه دزدگیر اماکن فورنت مدل B400 باید به آنها توجه شود را بیان کنم.

از ویژگی های مهم این دستگاه عدم نیاز به رعایت شماره حافظه برای انتخاب مدیر است. به این معنی که هر کاربر میتواند هرکدام از حافظه ها را برای مدیر انتخاب کند . کابر میتواند بعد از وارد کرن شماره تلفن با توجه به منویی که باز میشود قابلیت های آن را مشخص کند.

با انتخاب گزینه ۱ ) قابلیت دریافت SMS تحریک مدارفعال و غیرفعال میشود. در صورت فعال شدن این پارامتر علامت S در کنار نمایشگر ظاهر میشود.

با انتخاب گزینه ۲ ) قابلیت دریافت تماس تحریک ، فعال یا غیرفعال میشود. در صورت فعال شدن این پارامتر علامت C در کنار نمایشگر ظاهر میشود.

با انتخاب گزینه ۳ ) قابلیت دریافت گزارش ، فعال یا غیرفعال میشود. در صورت فعال شدن این پارامتر علامت R در کنار نمایشگر ظاهر میشود.

گزارشات مدار شامل: قطع و وصل برق، روشن یا خاموش شدن دستگاه ، شارژ دوره ای ، قطع بلندگوی خارجی میباشد. که در صورت فعال بودن پارامتر R  بر روی دستگاه برای کاربر ارسال میشود.

با انتخاب گزینه ۴ ) انتخاب به عنوان مدیر = قابلیت ارسال SMS از کاربر فعال یا غیرفعال میشود در صورت فعال شدن این پارامتر علامت M در کنار نمایشگر ظاهر میشود. این قابلیت مربوط به مدیر این سیستم میباشد. از آنجا که کلیه تنظیمات سیستم از طریق SMS قابل دسترسی است و تمامی شماره ها قابلیت انتخاب به عنوان مدیر را دارا میباشند. در انتخاب مدیر سیستم دقت نمایید.

به صورت پیش فرض در حافظه ۱ تمامی قابلیت های فوق فعال و در سایر حافظه ها فقط قابلیت تماس و SMS فعال است.

توجه : تغییر شماره حافظه ۱ از طریق SMS امکان پذیر نمیباشد.

با انتخاب گزینه ۵ ) فعال و غیر فعال کردن همه موارد

تنظیم زون های با سیم(کاتالوگ دزدگیر اماکن فورنت)

 

تنظیم زون های باسیم از طریق اس ام اس در دزدگیر فورنت(کاتالوگ دزدگیر اماکن فورنت)

برای این کار از فرمول زیر استفاده کنید.

# فعال یا غیرفعال( ۱ یا ۲ )شماره گزینه (۱ تا ۴ ) # کد زون (۲۱ تا ۲۶ ) * رمز *

به عنوان مثال اگر بخواهید تاخیری زون ۳ فعال شود باید #۱۱#۲۳*۱۲۳۴*  را ارسال کنید.

به عنوان مثال اگر بخواهید تاخیر زون ۳ غیر فعال شود باید #۱۲#۲۳*۱۲۳۴* را ارسال کنید.

به عنوان مثال اگر بخواهید حالت ۲۴ ساعته زون ۶ فعال گردد #۳۱#۲۶*۱۲۳۴* را ارسال کنید.

به عنوان مثال اگر بخواهید حالت ۲۴ ساعته زون ۶ غیرفعال گردد #۳۲#۲۶*۱۲۳۴* را ارسال کنید.

تنظیم زون های بی سیم

 

تنظیم زون های بیسیم از طریق اس ام اس در دزدگیر فورنت(کاتالوگ دزدگیر اماکن فورنت)

برای این کار از فرمول زیر استفاده کنید.

 #فعال یا غیر فعال (۱ یا ۲ ) شماره گزینه (۱ تا ۳) # کد زون (۲۷ تا ۲۹ ) * رمز *

به عنوان مثال برای اینکه دینگ دانگ زون ۹ فعال شود باید #۲۱#۲۹*۱۲۳۴* را ارسال کنید.

به عنوان مثال برای اینکه دینگ دانگ زون ۹ غیرفعال شود باید #۲۲#۲۹*۱۲۳۴* را ارسال کنید.

 

 • در صورت انتخاب زون تاخیری و نیاز به تغییر پیش فرض زمان ورود و خروج به منوی ۳۷ و ۳۸ مراجعه کنید.
 • در صورت انتخاب دینگ دانگ و نیاز به تغییر ملودی پیش فرض به منوی ۳۱ مراجعه شود.
 • در صورت انتخاب ۲۴ ساعته و دینگ دانگ بر روی یک زون اولویت با ۲۴ ساعته میباشد و دینگ دانگ حذف میشود.
 • در زون های باسیم حالت normal open جهت اتصال پدال میباشد.
 • از زون ۶ میتوان به عنوان tamper درب دستگاه استفاده نمود.
 • برای لرن کردن چشم بی سیم پس از انتخاب گزینه ۵، سه ثانیه فرصت دارید چشم را تحریک نمایید( مطابق با چارت زون بیسیم).
 • در صورت صحیح و غیر تکراری بودن چشم، دستگاه پس از لرن نمودن آن ، کد مربوط به چشم را به صورت A-B-C-D-E نمایش میدهد که به معنی چشم ۵، ۴، ۳، ۲، ۱ میباشد.
 • نحوه تنظیم جامپر مربوط به زون های ۷ و ۸ و ۹ به صورت زیر میباشد.

 

 

جامپر های D0-D4 برای هر زون میبایست مطابق شکل فوق تنظیم شود و آدرس هر چشم A0-A7 را میتوان به صورت دلخواه کد داد.

نکته: دستگاه فقط چشم بی سیم با فرکانس ۳۱۵MHZ  را میپذیرد.

تنظیم ریموت

در صورت اضافه شدن ریموت دستگاه یک بیب میزند.

حذف ریموت از طریق SMS(کاتالوگ دزدگیر اماکن فورنت)

برای حذف ریموت از طریق SMS فرمول زیر را شماره گیری کنید.

#شماره ریموت#۳۰*رمز* 

به عنوان مثال با شماره گیری #۲#۳۰*۱۲۳۴* ریموت ۲ حذف میشود.

برای اضافه کردن ریموت پس از انتخاب گزینه ۱ شما ۳ ثانیه فرصت دارید کلید قفل را فشار دهید.

پس از اضافه شدن ریموت دستگاه با پخش بیب، کد متعلق به ریموت را به صورت A=1)( B=2)( C=3 )(D=4) (E=5) (F=6) (G=7) (H=8) (I=9)) نمایش میدهد.

تنظیم نوع دینگ دانگ (پیش فرض ملودی )

 

برای انتخاب نوع دینگ دانگ از طریق SMS فرمول زیر را شماره گیری کنید

#شماره گزینه#۳۱*رمز*

به عنوان مثال پیش فرض ملودی پیغام خوش آمدید میشود. #۲#۳۱*۱۲۳۴*

تنظیم رله خروجی

 

برای تنظیم رله از طریق SMS فرمول زیر را شماره گیری کنید.

#شماره گزینه(۱الی ۳) #۳۲*رمز* 

برای مثال با شماره گیری #۲#۳۲*۱۲۳۴* رله به صورت دائم فعال میشود.

 • در حالت DOOR  با فشار دکمه زنگوله ریموت، رله روجی به مدت ۱ ثانیه وصل و قطع میگردد. این حالت برای اتصال به آیفون و باز کردن درب منزل استفاده میشود.
 • در حالت TOGGLE با هرباز فشار دکمه زنگوله رله خروجی وصل و با تکرار مجدد رله قطع میشود. این گزینه جهت روشن و خاموش کردن یک وسیله برقی با ریموت به کار میرود.
 • در حالت LIGHT با فعال شدن آژیر، رله خروجی نیز وصل و با قطع آن قطع میشود. این گزینه جهت اتصال پروژکتور به دستگاه میباشد.

تنظیم تک آژیر (پیش فرض بلندگوی داخلی، خارجی، سیرن)

 

برای تنظیم تک آژیر از طریق SMS فرمول زیر را شماره گیری کنید.

#شماره گزینه(۱ یا ۲ ) #۳۳*رمز *

 

در حالت ۱ (بلندگوی داخلی، خارجی و سیرن) میتوان صدای تک آژیر بلندگوی خارجی را توسط دیپ سوییچ روی برد دستگاه به صورت زیر تنظیم نمود.

 

تنظیم زمان آژیر (پیش فرض ۱ دقیقه)

برای تنظیم زمان آژیر از طریق SMS فرمول زیر را شماره گیری کنید.

#شماره گزینه (۱ الی ۲ )# ۳۴*رمز*

 

تنظیم هشدار قطع و وصل برق (پیش فرض غیرفعال)

برای تنظیم هشدار قطع و وصل برق از طریق SMS فرمول زیر را شماره گیری کنید

#شماره گزینه(۱ یا ۲) #۳۵*رمز*

در ضورت فعال شدن هشدار قطع و وصل برق، دستگاه به هنگام قطع برق با شماره هایی از حافظه که قابلیت دریافت گزارش (گزینه R) آنها فعال باشد تماس گرفته و SMS ارسال میکند و در هنگام وصل برق فقط SMS ارسال میکند.

 

تنظیم هشدار قطع بلندگوی خارجی(پیش فرض غیرفعال)

 

برای تنظیم هشدار قطع بلندگوی خارجی از طریق SMS فرمول زیر را شماره گیری کنید.

#شماره گزینه(۱ یا ۲) #۳۶*رمز*

 

در ضورت فعال شدن هشدار قطع بلندگوی خارجی ، دستگاه به هنگام قطع یا سوختن بلندگو به شماره هایی از حافظه که قابلیت دریافت گزارش (گزینه R) آنها فعال باشد SMS ارسال میکند.

تنظیم زمان خروج (پیش فرض ۳۰ ثانیه)

 

برای تنظیم زمان خروج از طریق SMS فرمول زیر را شماره گیری کنید.

#شماره گزینه(۱ یا ۲) #۳۷*رمز*

 

 • در صوررت که هر یک از زون ها به صورت تاخیری تنظیم شده باشند با استفاده از این منو میتوان مدت زمان خروج را تنظیم نمود.
 • برای فعال نمودن حالت تاخیری در هر زون ، باید به منوی زون ها مراجعه نمایید.

تنظیم زمان ورود (پیش فرض ۳۰ ثانیه)

برای تنظیم زمان ورود از طریق SMS فرمول زیر را شماره گیری کنید.

#شماره گزینه(۱ یا ۲) #۳۸*رمز*

 • در صورتی که هر یک از زون ها به صورت تاخیری تنظیم شده باشندبا استفاده از این منو میتون مدت زمان ورود را تنظیم نمود.
 • برای فعال نمودن حالت تاخیری در هر زون ، باید به منوی زون ها مراجعه فرمایید.

نحوه نصب و سیم بندی دستگاه(کاتالوگ دزدگیر اماکن فورنت)

 

تنظیم استراق سمع محرمانه (پیش فرض فعال )

برای تنظیم استراق سمع محرمانه از طریق SMS فرمول زیر را شماره گیری کنید.

#شماره گزینه(۱ یا ۲) #۳۹*رمز*

استراق سمع محرمانه از طریق SMS

۷۱#*رمز*

در صورت فعال شدن این قابلیت ، دستگاه با دریافت کد ۷۱ (مطابق الگو بالا) با کاربر تماس گرفته و صدای محیط را به مدت ۳۰ ثانیه پخش میکند.

تنظیم گزارش روشن و خاموش کردن محرمانه(پیش فرض غیرفعال)

 

تنظیم نوع تحریک (پیش فرض لحظه ای )

برای تنظیم نوع تحریک از طریق SMS فرمول زیر را شماره گیری کنید.

#شماره گزینه(۱ یا ۲) #۴۱*رمز*

با انتخاب تحریک سطحی دستگاه تا زمانی که آژیر فعال است با شماره های حافظه تماس گرفته و SMS ارسال میشود و با قطع آژیر شماره گیری متوقف میگردد.

با انتخاب تحریک لحظه ای پس از تحریک ، دستگاه با تمام شماره های حافظه متناسب با نوع تعریف تماس گرفته و SMS ارسال میکند.

در صورت خاموش کردن دستگاه با ریموت، کیپد یا SMS در هر دو صورت سطحی و لحظه ای شماره گیری متوقف میشود.

تنظیم اولویت تماس یا SMS (پیش فرض تماس)

برای تنظیم اولویت تماس یا SMS فرمول زیر را شماره گیری کنید.

#شماره گزینه(۱ یا ۲) #۴۲*رمز*

توسط این گزینه کاربر میتواند مشخص کند که کاربر پس از تحریک شدن دستگاه ابتدا با شماره های دستگاه تماس برقرار کند و سپس SMS ارسال کند و یا بلعکس.

تنظیم ارسال گزارشات سیمکارت (پیش فرض غیرفعال)

 

برای تنظیم ارسال گزارشات سیمکارت فرمول زیر را شماره گیری کنید.

#شماره گزینه(۱ یا ۲) #۴۳*رمز*

 

با فعال شدن این قابلیت در پایان هر دوره تحریک مقدار اعتبار سیمکارت برای شماره هایی که قابلیت دریافت گزارش(گزینه R) آنها فعال است SMS ارسال میشود.

نکته: اگر از سیمکارت همراه اول استفاده میکنید ، باید تنظیمات مربوط به سیمکارت را به طور کامل انجام دهید در غیر این صورت شارژ سیمکارت به صورت غیر مشخص برای شما ارسال میشود.

برای نمایش شارژ سیمکارت باید حتما نوع اپراتور را در منو ۴۵ مشخص نمایید.

تنظیم ارسال گزارش دریافت SMS (پیش فرض غیرفعال)

برای تنظیم اراسل گزارش دریافت SMS فرمول زیر را شماره گیری کنید.

 

#شماره گزینه(۱ یا ۲) #۴۴*رمز*

 • با فعال شدن این قابلیت پس از دریافت هر پیام توسط دستگاه گزارش دریافت آن به کاربر اس ام اس میشود.

 

تنظیم اپراتور (پیش فرض ایرانسل)

 

برای تنظیم نوع اپراتور از طریق SMS فرمول زیر را شماره گیری کنید.

#شماره گزینه(۱ یا ۲) #۴۵*رمز*

 • در صورت عدم تنظیم این منو دستگاه قادر به استعلام باقیمانده شارژ و شارژ سیمکارت نخواهد بود.

تنظیم زبان ارسال SMS (پیش فرض انگلیسی )

برای تنظیم زبان ارسال SMS از طریق پیام فرمول زیر را شماره گیری کنید.

#شماره گزینه(۱ یا ۲) #۴۶*رمز*

 

ضبط و پخش پیام

 

برای ضبط پیام ۱۲ ثانیه فرصت دارید. در صورتی که بخواهیم کمتر از ۱۲ ثانیه پیام ضبط کنیم در پایان پیام کلید ENTER را فشار میدهیم.(پیشنها میگردد جهت عملکرد بهتر دستگاه پیام را به صورت کامل پر کنید)

 

روشن و خاموش کردن خروجی های دستگاه از طریق کیپد(کاتالوگ دزدگیر اماکن فورنت)

شما از طریق کیپد میتوانید خروجی های این دستگاه را فعال و غیرفعال نمایید.

 

روشن و خاموش کردن خروجی های دستگاه از طریق SMS (کاتالوگ دزدگیر اماکن فورنت)

برای تنظیم خروجی از طریق SMS فرمول زیر را شماره گیری کنید.

#شماره خروجی #۴۸*رمز*

برای مثال برای خاموش کردن خروجی ۱      *۱۲۳۴*۴۸#۱۰#           را شماره گیری میشود.

برای مثال برای روشن کردن خروجی ۳        *۱۲۳۴*۴۸#۳۱#           را شماره گیری میشود.

در متن پیام عدد اول بعد از # نشانگر شماره خروجی و عدد دوم نشانگر وضعیت خروجی میباشد.

نکته: عدد۰ = خاموش ، عدد۱ = روشن ، عدد ۲ = روشن کردن لحظه ای

خروجی های دستگاه دارای ولتاژ منفی میباشند و جهت استفاده برای قطع و وصل وسایل برقی میبایست از رله ۱۲ ولت استفاده نمود.

تغییر رمز دستگاه

برای تغییر رمز از طریق SMS فرمول زیر را شماره گیری کنید.

 

#رمز جدید  #۴۹*رمز*

دقت فرمایید که پس از تغییر رمز دستگاه رمز متن SMS ها ، رمز نرم افزار اندروید نیز تغییر میکند.

نکته: در صورتی که کاربر رمز دستگاه را فراموش کرد باید شاسی PASSWORD روی برد دستگاه را به مدت ۱۰ ثانیه نگه دارد، دستگاه ۳ بیب میزند و رمز آن به ۱۲۳۴ تغییر میکند.

 

شارژ سیمکارت

 

برای شارژ سیمکارت از طریق SMS فرمول زیر را شماره گیری کنید

#کد شارژ  #۵۰*رمز*

نکته: قبل از شارژ و استعلام شارژ نوع اپراتور را در منوی ۴۵ تنظیم نمایید.

همچنین برای استعلام شارژ سیمکارت از طریق SMS  فرمول زیر را شماره گیری کنید.

۷۲#*رمز*

در صورت استفاده از سیمکارت همراه اول باید تنظیمات مربوط به این سیمکارت به طور کامل انجام شود در غیر این صورت شارژ سیمکارت به صورت نامشخص ارسال میشود.

 

تست ارسال SMS  و تماس

نمایش ولتاژ باتری

 

بازگشت به تنظیمات کارخانه

 

در صورت ریست شدن دستگاه کلیه شماره ها و پیغام های ضبط شده کاربر و ریموت ها حذف میشود و تنظیمات دستگاه به حالت اولیه برمیگردد و کاربر از طریق منوی ۳۰ باید ریموتها را کد دهی کند.

روشن و خاموش کردن دستگاه از طریق کیپد

 

روشن و خاموش کردن دستگاه از طریق SMS

برای روشن و خاموش کردن دستگاه از طریق SMS  باید فرمول زیر را شماره گیری کرد

#(کد۶۲/۶۱/۶۰)*رمز*

با کد ۶۰ دستگاه خاموش میشود

با کد ۶۱ دستگاه روشن میشود

با کد ۶۲ دستگاه نیمه فعال روشن میشود.

برای توقف شماره گیری از طریق SMS فرمول زیر را شماره گیری کنید

۷۰#*رمز*

LED های پنل دستگاه

نمایانگر وجود سیگنال تغذیه برق یا باطری میباشد.

 • ARM نشان دهنده وضعیت دستگاه میباشد.

در حالت خاموش، LED خاموش است.

در حالت روشن، LED روشن است.

در حالت نیمه فعال، LED چشمک زن است.

 • ALARM: نشان دهنده وضعیت آلارم دستگاه میباشد.

در صورتی که دستگاه در حال آلارم باشد دستگاه روشن است

در صورتی که دستگاه آلارم زده باشد دستگاه چشمک زن است.

 • POWER: در صورت استفاده از برق شهر خاموش و استفاده از باتری روشن است.

در صورتی که برق شهر قطع شود این LED روشن میشود.

 • F.AUX: در صورت سوختن AUX روشن میشود.
 • BAT: اگر ولتاژ باتری کمتر از ۹ ولت شود روشن میگردد.
 • Z1-Z2: نشاندهنده وضعیت زونهاست.

عیب یابی و رفع عیب دزدگیر اماکن فورنت مدل B400(کاتالوگ دزدگیر اماکن فورنت)

عیب: همه زون ها بسته است. بلافاصله بعد از روشن شدن، دستگاه آژیر میزند.  برای رفع عیب: فیوز AUX چک شود.

عیب: LED باتری روشن میشود. رفع عیب: فیوز BAT چک شود . باتری ضعیف است

عیب: صفحه LCD متنی را نشان نمیدهد  رفع عیب: پتانسیومتر مربوط به شیشه LCD تنظیم شود.

عیب: زون باز و بسته نمیشود. رفع عیب: جامپر مربوط به هر زون بعد از نصب چشم باز شود.

عیب: چشم بیسیم کد نمیگیرد. رفع عیب: جاپرها برای هر زون مطابق دفترچه تنظیم شود. فرکانس چشم ۳۱۵mhz باشد.جاپر فرکانس بر روی ۴٫۷ باشد.

عیب: دستگاه در هنگام خاموش بودن آژیر مقطع میزند.  رفع عیب: زون ۲۴ ساعته فعال است.

عیب: در هنگام روشن شدن بوق مقطع میزند. رفع عیب: زون تاخیری فعال است. ترجیحا دستگاه ریست کامل شود.

عیب: دستگاه تحریک میود ولی شماره گیری نمیکند. رفع عیب: ۱٫وضعیت در شبکه بودن سیمکارت چک شود ۲٫ سیمکارت شارژ داسته باشد. ۳٫ پیام اعلام سرقت به طور کامل ضبط شود.

عیب: دستگاه SMS قبول نمیکند. رفع عیب: ۱٫شماره ارسال کننده پیام مدیر نیست ۲٫رمز پیام یا نرم افزار با رمز دزدگیر مطابقت ندارد. ۳٫متن به صورت صحیح تایپ نشده باشد ۴٫ گوشی شما دو سیمکارت است و اولویت تماس با سیمکارت مدیر نیست.