اکسین کاویان
0 محصولات نمایش سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

آموزش حضور غیاب

سیستم حضور و غیاب یا ساعت حضور غیاب دستگاهی است

که برای ثبت ورود و خروج کارمندان در یک محیط کاری به کار میرود

تا با توجه به کارکرد هر یک از پرسنل مدیران بتوانند حقوق و دستمزد پرداخت کنند.

به طور کلی خرید دستگاه حضور و غیاب برای مدیران صرفه اقتصادی بسیاری دارد

زیرا این سیستم با کنترل دقیق ورود و خروج درصد خطای محاسبات حقوق در پایان ماه را به صفر رسانده

و با توجه به میزان کارکرد پرسنل مدیران می توانند آمار کاملی از مدت زمان کسر کار یا اضافه کار پرسنل خود را داشته باشند.

سیستم حضور غیاب از لحاظ عملکرد به چند دسته زیر تقسیم میشوند

کارتی

کف دست

اثر انگشتی

دوربین دار تشخیص چهره