کاتالوگ و عیب یابی جک درب پارکینگ زومر

در این مقاله قصد دارم مواردی که در هنگام استفاده از جک درب پارکینگ زومر SOMMER ممکن است با آن ها مواجه شوید را بیان کرده و راه حلی برای عیب به وجود آمده ارائه دهم.

عیب: در را با سوییچ نمیتوان بار/بسته نمود.

بررسی: آیا لایمپ های LED و Imp/Geh روشن هستند؟

اگر روشن نیستند ممکن است:۱)کابل ها شل باشند که در این صورت باید ترمینال ها را سفت کنید. ۲)سوئیچ خراب است که در این صورت سوئیچ را تعویض کنید. ۳)کابل ها معیوب هستند که در این صورت کابل ها را تعویض کنید.

اگر روشن هستند ممکن است: پالسر (سوئیچ، کنترل از راه دور ) معیوب است ، که در این صورت پالسر را بررسی و در صورت معیوب بودن آن را تعویض کنید.

عیب: در هنگام راه اندازی متوقف میشود و یا در جهت عکس به حرکت درمی آید.

بررسی: آیا در محدوده کار آن مانع وجود دارد؟

اگر مانعی وجود ندارد ممکن است: ۱) لولاها خیلی سفت باشند که در این صورت باید آن ها روغن کاری کنید ۲) ممکن است پایه در جا به جا شده است در این صورت باید با متخصصین امر تماس بگیرید ۳) ممکن است تنظیم های کلید لیمیت نادرست باشد که در این صورت باید کلید لیمیت را مجددا تنظیم کنید.

اگر مانع وجود دارد : سیستم قطع در برابر فشار فعال شده است. که در این صورت باید مانع را بردارید.

آیا لنگه در هنگام شروع به کار پرش دارد ؟ اگر پاسخ این سوال بله است : لنگه در لنگر دارد باید لنگه در را تقویت کنید.

آیا باد شدید می وزد ؟ اگر پاسخ این سوال بله است: فشار باد خیلی زیاد است باید در را خیلی عادی باز کنید مجددا ببندید.

عیب: در کاملا باز یا بسته نمیشود؟

بررسی: آیا در قبل از رسیدن به محل انتهایی خود ، متوقف میشود؟

اگر خیر : لولای لنگه در درست نصب نشده است در این صورت باید اتصلات لنگه در را تعویض کنید.

اگر بله: تنظیم های کلید لیمیت نادرست است در این صورت باید کلید لیمیت را مجددا تنظیم کنید.

عیب: ترتیب بسته شدن نادرست است.

علت احتمالی: سیم های بازوی محرک در ترمینال ها اشتباه وصل شده اند. راه حل: دستور العمل ها را بخوانید و بازوی محرک را مجددا به سیستم کنترل وصل کنید.

عیب: بازوی محرک را نمیتوان به طور صحیح برنامه ریزی کرد. علت احتمالی: ممکن است کلید DIL شماره ۸در وضعیت خاموش قرار دارد: راه حل: این کلید را در وضعیت روشن قرار دهید . علت احتمالی: ممکن است تنظیم کلید انتهایی نادرست باشد: راه حل: کلید انتهایی را تنظیم کنید

عیب: درب توسط مانع متوقف نمیشود. علت احتمالی : در درحال برنامه ریزی است که در این صورت پس از اتمام برنامه ریزی ، سیستم قطع در برابر فشار به کار می افتد. علت احتمالی: تلورانس فشار خیلی زیاد شده است: راه حل: تلورانس فشار را دوباره تنظیم کنید.

عیب: بازوی محرک با پایه در ، تماس پیدا می کند.

بررسی: آیا ابعاد A/B اندازه گیری مجدد شده اند؟

اگر خیر : اندازه A یا B نادرست است . راه حل: اتصال بازوی محرک به پایه در را دوباره تنظیم کنید.

اگر بله: تنظیم های کلید لیمیت نادرست است . راه حل: کلید لیمیت را دوباره تنظیم کنید.

عیب: در حرکات نامنظم دارد . علت احتمالی : ابعاد A/B نادرست هستند . راه حل : در صورت امکان این ابعاد را تنظیم کنید.

عیب: در عبور افراد را نمیتوان با دستگاه کنترل از راه دور باز کرد. علت احتمالی: کلید کنترل از راه دور برنامه ریزی شده نیست. راه حل: کلید را برنامه ریزی کنید به “برنامه ریزی دستگاه کنترل از راه دور ” مراجعه کنید.

عیب: بازوی محرک شروع به کار نمیکند. بررسی: آیا لامپ “LED “SH در حالت چشمک زدن سریع است؟ اگر بله : علت احتمالی : وضعیت کنونی جامپر با مقادیر جدید برنامه ریزی شده فشار باید تغییر کند. راه حل : ۱) جامپر را در وضعیت قبلی قرار دهید . ۲) سیستم کنترل را ریست کنید. ۳) جامپر را در محل مطلوب قرار دهید. ۴) برنامه ریزی را کامل کنید.

توصیه هایی برای عیب یابی(عیب یابی جک درب پارکینگ زومر)

اگر نتوانستی با استفاده از این جدول عیبی را تشخیص دهید و برطرف کنید ، لطفا مراحل زیر را انجام دهید.

  • سیستم کنترل را ریست کنید(حذف مقادیر فشار تنظیم شده)
  • همه لوازم جانبی متصل شده به سیستم (برای مثال، چشم الکترونیک ) را قطع کنید.
  • تمام کلیدهای DIL را را روی تنظیم های پیش گزیده قرار دهید.
  • فشارسنج را روی تنظیم های پیش گزیده قرار دهید.
  • اگر تنظیم های روی Torminal تغییر کرده اند، سیستم کنترل را با نرم افزار Torminal مجددا تنظیم کنید.

عیب: در را نمیتوان با کلید و یا کنترل از راه دور باز یا بسته نمود. بررسی: آیا لامپ LED برق روشن است؟ اگر روشن نیست ممکن است برق نداشته باشد که در این صوت باید برق ورودی را بررسی و در صورت لزوم آن را مجددا وصل کنید، و یا ممکن است فیوز برق سوخته باشد که در این صورت فیوز برق را بررسی و در صورت لزوم آن را تعویض کنید.

اگر لامپ LED برق روشن است ،

ممکن است:

۱) در گیر کرده باشد در این صورت یک لنگه در افتاده است و یا به علت تغییر شدید دما تاب برداشته است.

۲) موتور صدا میکند اما به حرکت در نمی آید در این صورت باید دستگاه را خاموش کنید. ممکن است موتور یا سیستم کنترل معیوب باشد.

۳) بازوی محرک درگیر نمیشود در این صورت باید بازوی محرک را درگیر کنید

۴) روکش کابل بلند است و مانع از اتصال میشود . در این صورت کابل را قطع کنید، روکش را جدا کرده و مجددا وصل کنید.

۵) در به زمین/پایه ها یخ زده است. در این صورت یخ و برف را از در و لولا ها جدا کنید و کنار بزنید.

۶) کابل از برد اتصالات موتور قطع شده است . در این صورت کابل را به برد اتصالات موتور وصل کنید.

آیا لامپ LED دستگاه کنترل از راه دور روشن است؟ (عیب یابی جک درب پارکینگ زومر)

اگر خیر ۱)ممکن است باتری خالی باشد در این صورت باید باتری را تعویض کنید.

۲) باتری به طور نادرست وارد شده است در این صورت باید باتری را درست وارد کنید.

۳) کنترل از راه دور معیوب است در این صورت باید دستگاه کنترل از راه دور را تعویض کنید.

اگر بله ۱) باتری کنترل از راه دور تقریبا خالی شده و منجر به محدود شدن برد رادیویی شده است ، در این صورت باید باتری را تعویض کنید.

۲)گیرنده رادیویی معیوب است در این صورت باید گیرنده رادیویی را تعویض کنید.

۳)کنترل از راه دور برنامه ریزی نشده است در این صورت باید کنترل از راه دور را برنامه ریزی کنید.

۴) دریافت ضعیف ، در این صورت باید آنتن خارجی نصب کنید.

۵)فرکانس نادرست ، فرکانس را بررسی کنید. کنترل از راه دور و گیرنده رادیویی بایستی دارای فرکانس یکسانی باشند.

آیا وقتی یکی از کلیدهای کنترل از راه دور فشار داده میشود ، حداقل یکی از لامپ های LED گیرنده روشن میشود؟ 

اگر خیر

۱)گیرنده رادیویی درست نصب نشده است در این صورت باید گیرنده رادیویی را بررسی و مجددا تنظیم کنید.

۲) گیرنده رادیویی برق ندارد یا خراب است در این صورت گیرنه رادیویی را تعویض کنید.

۳)دستگاه کنترل از راه دور درست برنامه ریزی نشده است در این صورت برنامه کنترل از راه دور را برنامه ریزی کنید.

۴)باتری کنترل از راه دور خالی است در این صورت باید باتری را تعویض کنید.

۵) باتری به طور نادرست وارد شده است در این صورت باتری را درست وارد کنید.

۶) کنترل از راه دور معیوب است در این صورت کنترل از راه دور را تعویض کنید.

آیا لامپ های LED برق و باز/بسته شدن روشن هستند؟ اگر بله ، علت احتمالی آن سیگنال دائم است در این صورت پالسر معیوب است ، تمام پالسر ها را قطع کنید.

آیا لامپ های LED برق و SH روشن هستند؟ اگر بله ، علت احتمالی این است که چشم الکترونیک تحریک شده است، در این صورت باید شیئی که باعث تحریک چشم الکترونیک شده است را بردارید.

فقط گاهی اوقات و یا به صورت موقت اختلال ایجاد میشود؟ اگر بله ، ممکن است فرستنده های قدرتمند رادیویی (سیستم های پیچر) بیمارستان ها و یا مراکز صنعتی در سیستم در اختلال ایجاد کنند. در این صورت فرکانس رادیویی را تغییر دهید و یا با مسئولین مخابرات تماس بگیرید.

برای دانلود دفترچه راهنمای کامل جک پارکینگی زومر به لینک زیر مراجعه کنید.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]