نکاتی در خصوص نصب قطعات سیستم اعلام حریق

۱.تعیین ناحیه یا زون آشکارسازی حریق

قبل از نصب سیستم اعلام حریق به این نکات باید توجه شود. در یک ساختمان نباید یک ناحیه بیش از یک منطقه را پوشش دهد، مگر اینکه مساحت پوشش داده شده کمتر از ۳۰۰ متر مربع باشد و در ضمن فضاهای خالی موجود هم باید تحت پوشش همان زون قرار گیرد.

یک زون نباید بیشتر از ۲۰۰۰ متر مربع را پوشش دهد مگر برای فضاهای باز که در این صورت توسط شستی های دستی بهم متصل شده کنترل می شود ، در این حالت فضای تحت پوشش تا ۱۰۰۰۰ متر مربع هم قابل گسترش می باشد. ضمنا باید فضای یک زون به گونه ای باشد که

یک آتش نشان در بدترین مسیر ممکن باری یافتن محل آتش بیش از ۶۰ متر مجبور به طی مسافت نشود . برای سازه های عمودی مانند پلکان های نردبانی یا چاه آسانسور باید ناحیه (زون) جداگانه در نظر گرفته شود.

 

۲- نصب شستی ها

 • جهت نصب شستی ها به نکات زید توجه کنید :
 • شستی های راه پله و یا راهرو هر طبقه باید به زون مربوط به آن متصل شده باشد.
 • شستی ها باید در تمام خروجی های طبقات و خروجی های منتهی به فضای آزاد نصب شوند.
 • شستی ها باید طوری نصب شوند که یک فرد برای پیدا کردن آنها بیش از ۴۵ متر حرکت نکند، در حالتی که راه های خروجی تعیین نشده باشد این مسیر نباید از بیشتر از ۳۰ متر باشد.
 • مسافت های فوق برای افراد معلول به ترتیب ۲۵ و ۱۶ متر می باشد.
 • در مناطقی مثل آشپزخانه که احتمال آتش سوزی بالاست باید شستی نصب شود.
 • در جاهایی که در آنها امکانات خروج اضطراری وجود دارد شستی ها باید در تمامی خروجی ها نصب شده و به زون خاصی وصل شوند.
 • شستی ها طبق استاندارد BS باید در ارتفاع ۱.۴m±۲۰cm نصب شوند.

 

۳- نصب دتکتور های دودی

دتکتورهای دودی به دو گروه عمده تقسیم می شوند:

 • دتکتور دودی اپتیکال یا نوری
 • دتکتور دودی یونیزه که به دلیل وجود مواد رادیو اکتیو در آنها کمتر مورد استفاده قرار میگیرند.

جهت نصب دتکتورهای دودی به نکات زیر توجه داشته باشید.

 

الف- فضاهای دارای موانع و یا قفسه بندی شده

توجه داشته باشید که اگر در راهروئی قفسه یا مانعی قرار داشته باشد که فاصله آن از سقف کمتر از ۳۰ سانتی متر باشد باید در هر دو طرف مانع دتکتور دودی نصب شود.

 

ب- سقف های دارای دریچه های تهویه

دتکتورهای دودی نباید در مجاورت دریچه های تهویه نصب شوند. در صورت وجود دریچه حداقل فاصله مابین این دو یک متر باشد.

 

۴- نصب دتکتورهای حرارتی

دتکتورهای حرارتی به دو گروه عمده تقسیم می شوند :

۱-دتکتورهای حرارتی دما – ثابت

۲-دتکتورهای حرارتی دمت – افزایشی

دتکتورهای حرارتی نوع دوم با افزایش ناگهانی دما واکنش نشان می دهند، همچنین یک قطعه سنسور برای آشکار سازی آتش سوزی هایی که دما در آن به صورت آرام بالا می رود وجود دارد. یعنی این دتکتورها هم نسبت به افزایش سریع دما و هم به بالا رفتن دما از یک دمای خاص واکنش نشان می دهند. این دتکتورها در محل هایی که دتکتور های دودی مناسب نباشند می توانند انتخاب نخست باشد.

در دتکتورهای حرارتی دما ثابت یک حسگر در یک دمای مشخص تنظیم شده است که در صورتی که دمای محیط به این دما برسد دتکتور عمل می کند.

این دتکتور برای آشپزخانه ها، اتاقهای بخار و در کل جاهایی که دتکتور حرارتی نوع دوم مناسب می باشد، کاربر دارد.

۵- هشدار دهنده های شنیداری و دیداری

آژیر فلاشرها اصولا بعنوان سیستم هائی که از جان انسانها حفاظت می کنند در نظر گرفته می شوند اما استثنائا در مواردی  نیز که اعلام حریق صرفا جهت محافظت از اموال در محلی نصب می شود ضروری است یک هشدار دهنده در کنار مرکز کنترل اعلام حریق و همچنین یک هشداردهنده در ورودی اصلی در محلی که آتش نشان به راحتی بتواند آنرا ببیند نصب شود.

تعیین تعداد و محل نصب آژیر / فلاشرها باید بر اساس طرح کلی حفاظت از حریق محل مورد نظر صورت گیرد. در صورتی که طرح حفاظتی تخلیه ساختمان مد نظر باشد ، باید برای هشدار دهنده ها نیز بر اساس طرح مورد نظر ناحیه بندی خاصی صورت گیرد.

۶- دتکتورهای گاز شهری و منو اکسید کربن

برای نصب دتکتورهای گازی شهری و منو اکسید کربن به  نکات زیر توجه کنید :

اگر دتکتور در اتاقی که وسیله گاز سوز دارد نصب شود:

 • دتکتور باید در فاصله ۱ الی ۳ متر افقی و ۱.۸۵ الی ۳ متر عمودی از وسیله گاز سوز قرار گیرد.
 • دتکتور ترجیحا روی سقف نصب شود و باید حداقل ۳۰ سانتی متر از دیوار ها فاصله داشته باشد.
 • دتکتوری که روی دیوار نصب می شود تا حد امکان باید در بلندترین جا نصب شده ولی فاصله آن از سقف نباید کمتر از ۱۵ سانتی متر باشد.
 • اگر دتکتور در اتاقی که وسیله گار سوز ندارد نصب شود:
 • در اتاق خواب دتکتورها در ارتفاعی نصب شوند که تنفس افراد در آن ارتفاع اتاق انجام می گیرد ( هنگام خواب).

 

سیستمهای تجهیزات اعلان حریق زمانی قابل اعتماد هستند که در دوره های منظم یک ساله توسط افراد متخصص تحت بازدید و نگهداری قرار گیرند.